Proiecte în derulare - Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei

Du-te la conținut
Proiecte în derulare
„Viitorul este SMART. Alege ingineria!”

Proiect iniţiat și desfășurat de
Fundaţia Factory 4.0. Digital Innovation Hub în parteneriat cu Univ. Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare.
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu,
Podu Iloaiei, jud. Iaşi
Susţinători: firme private din sfera Automotive

Durată proiect: 24 luni, începând cu 02.03.2022

Obiectiv principal

Conştientizarea importanţei crescânde a noilor tehnologii / ştiinţe in viata cotidiană; atragerea elevilor către sfera STEM: studii superioare / carieră in domeniile Inginerie, Ştiinţe, Tehnologii.

Obiectiv secundar

Dotarea unui laborator cu echipamente şi software pentru experimentarea de aplicaţii Industry 4.0.

Obiective intermediare

Stimularea curiozitaţii elevilor cu privire la sfera STEM
Stimularea creativitaţii şi originalitaţii elevilor.
Dezvoltarea abilitaţilor logicomatematice a elevilor.
Dezvoltarea capacităţii de relaţionare a cunoştinţelor din diverse domenii (interdisciplinaritate)
Inocularea unor deprinderi de bază in ceea ce priveşte programarea calculatoarelor/ programarea roboţilor
 
Activităţi

Testarea inteligenţei native / evaluarea vocabularului tehnic la startul proiectului.
Workshop uri / activităţi demonstrative (securitate cibernetică, robotică).
Training uri de specialitate
Evaluarea câştigului obţinut in urma derulării proiectului.


„AGRI-PRACTIC 2021”
ELEVII DIN ÎNVÂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL AGRICOL SE ÎNTÂLNESC CU ANGAJATORI DE TOP DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR
Luni, 12 iulie 2021, începând cu ora 10, la Liceul Tehnologic “Haralamb  Vasiliu” din Podu Iloaiei are loc TARGUL DE LOCURI DE PRACTICĂ PENTRU  ELEVI AGRI-PRACTIC.
10 Angajatori de top din domeniul agroalimentar din zona de Nord-Est a  țării noastre (Ferma La bunici, Cooperativa Rădăcini, PFA Musteață Cezar  Andrei, Agronils, Elppy Company, Semagro Star, II Mocanu Elvis Iulian,  Rogipa, Panifcom, Agralpin Prest), vin să poarte discuții și să  consilieze elevii în vederea pregătirii acestora pentru viața activă și  creșterea adaptabilității lor pe piața muncii. Toți participanții sunt  membri activi ai ASOCIAȚIEI GRÂNARII, membru APPR, una dintre cele mai  reprezentative ”voci” ale fermierilor în relația cu instituțiile, la  nivel național și internațional.
Prin dezvoltarea de competențe profesionale în cadrul stagiilor de  practică derulate în parteneriat cu angajatori din domeniul  agroalimentar se ating 2 ținte extrem de importante:
-     scade costul cu pregatirea fortei de muncă nou angajate pentru angajatorii din domeniul agroalimentar și
-     creste posibilitatea identificarii de forta de munca pregatita  pentru a ocupa un loc de munca imediat dupa incheierea studiilor  preuniversitare
AGRI-PRACTIC este un proiect de educatie pentru elevi din domeniul  agricol din regiunea Nord Est, cofinanțat din Fondul Social European  prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritară 6:  Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv Îmbunătățirea  utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii,  facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor  de educație și formare profesională și a calitaății lor, Obiective  specifice (O.S) 6.14 – Creșterea participării la programe de învățare la  locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și  terțiar non-universitar.
Proiectul este implementat de SC Info Educația SRL,  în parteneriat cu Asociația Orientat.

„Mândru să fiu fermier – Patria Credit”
Proiectul „Mândru să fiu fermier – Patria Credit” este derulat de Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei și finanțat de Fundația World Vision România și Patria Credit
Erasmus+KA101-2A7496D0
Liceul Tehnologic ,,Haralamb Vasiliu”
 
Anunță lansarea proiectului de mobilitate a cadrelor didactice Erasmus+KA101-2A7496D0
 
H.A.P.P.Y. „How to Activate Progress and Persuasion in Youngsters”
   
Perioada de implementare: 10. 12. 2020 – 30. 11. 2021
 
Mobilități:
 
1.    Fluxul 1 - Croația-Split, curs: Strategies for Reducing Early School Leaving, formator Maxima Training Centre - 4 profesori;
 
2.    Fluxul 2 - Spania-Barcelona, curs: A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers, formator: Europass Teacher Academy – 3 profesori;
 
3.    Fluxul 3 - Republica Cehă-Praga: curs: Inovative Approaches to Teaching, formator: ITC International TEFL Certificate s.r.o – 3 profesori.
 
Scopul proiectului H.A.P.P.Y. „How to Activate Progress and Persuasion in Youngsters”- reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar prin crearea unei stări de bine pentru toti elevii și profesorii școlii, prin dobândirea de noi competențe (cunoștințe, abilități, aptitudini) de către cei 10 profesori participanți la mobilități.
 
Criterii de selecţie pentru participarea cadrelor didactice la activităţile proiectului:
 
·         Vechime în cadrul școlii de minim 1 an;
 
·         Experiență în proiecte educaționale cu finanțare;
 
·         Experiență în lucrul cu adulții pentru a putea asigura transferul de informații acumulat către celelalte cadre didactice și către părinți;
 
·         Să își asume implicarea în activitățile de diseminare ce vor urma după mobilitate;
 
·         Să manifeste interes pentru a-și dezvolta competențele specifice prevăzute la aceste cursuri de formare;
 
·         Să aibă o implicare activă în proiectele școlare și extrașcolare din școală, în ultimii doi ani.
 
Dosarul de candidatură va cuprinde:
 
·         OPIS;
   
·         CV model Europass;
 
·         Scrisoare de intenţie/motivație;
 
·         Copie Carte de identitate;
 
·         Copie certificat naștere/căsătorie;
 
·         alte documente pe care le consideră relevante şi care îl reprezintă din punct de vedere profesional;
 
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune până la data de 1.03.2021, la secretariatul Liceului Tehnologic ,,Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei. Candidații vor susține un interviu în limba engleză și vor da o probă practică la calculator (data exactă a interviului va fi comunicată candidaților înscriși).
 
Punctajul final va fi realizat din media celor trei probe: evaluare dosar (20 puncte), interviu în limba engleză (50 puncte) și proba TIC (30 puncte).
 
 
 
Echipa de lucru a proiectului:
 
 
1. Truși Gabriela - Coordonator proiect;
 
2. Carp Monica Mihaela - Responsabil cu diseminarea informațiilor și asigurarea vizibilității proiectului;
 
3. Saiz Ana - Responsabil cu monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectului;
 
4. Mihai Ramona - Responsabil financiar.
PROIECT POCU/90/6.13/6.14 - 108847 ”Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive EMPLOY MECHANICS!”
PROIECT „SĂ FII UN BUN PROFESIONIST”
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROSE „E.L.E.V.”- „Educat în Liceu, Educat pentru Viață”
COMUNICAT
              În perioada 14-15 decembrie 2019, 75 de elevi ai  Liceului Tehnologic ”Haralamb Vasiliu”, din Podu Iloaiei, implicați în proiectul ROSE – E.L.E.V. (Educat în Liceu, Educat pentru Viață), au participat la tabăra de dezvoltare personală organizată la Lacu Roșu - Hotelul Turist.
              Elevii și profesorii participanți au dezbătut teme despre comunicare și stabilire de relații, stimă de sine și dezvoltare personală, valoare personală și leadership, bazate pe cartea ”Toți comunicăm, dar puțini stabilim și relații”, scrisă de John Maxwell, pe care elevii au studiat-o în cadrul orelor Atelierului de Dezvoltare personală, din cadrul proiectului.
CONTACT
Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”
România, 707 365, oraș Podu Iloaiei,
județ Iași, Șoseaua Națională nr. 88
Creat de hveduard
Înapoi la cuprins