Oferta educațională - Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei

Du-te la conținut
Oferta de școlarizare
Resurse materiale

BAZA MATERIALĂ

Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei dispune de 1 corp clădire școală cu: 22 cabinete și laboratoare, 5 săli dotate cu calculatoare conectate la internet, bibliotecă școlară cu peste 20 000 volume, 1 simulator auto, 3 ateliere, 1 cămin pentru cazare elevi, 1 corp clădire garsoniere profesori, cantină, teren de sport, fermă agricolă vegetală cu o suprafață de 49,0178 hectare, fermă zootehnică în care sunt crescute următoarele specii de animale: bovine, porcine, ovine, cabaline, parc de tractoare și mașini agricole.CONTACT
Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”
România, 707 365, oraș Podu Iloaiei,
județ Iași, Șoseaua Națională nr. 88
Creat de hveduard
Înapoi la cuprins