Anunțuri diverse - Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei

Du-te la conținut
Anunțuri
Colegiul Tehnic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei organizează examen de promovare în trepte profesionale a personalului didactic auxiliar în data de 26.04.2024, ora 9,00, după cum urmează:
Didactic auxiliar:
1 post de Administrator de Patrimoniu debutant S în Administrator Patrimoniu gradul III S Bibliografie :
✓ LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
✓ Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
✓ Ordinul nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standar ale Programului anual al achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor sectoriale;
✓ Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziții publice/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziții publice;
✓ H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
✓ Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

1 post de bibliotecar debutant S în bibliotecar grad III S
Bibliografie
• Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/31.05.2002, republicată în 2005
• Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011
• Fişa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011
• Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare OMECTS nr. 5.556 din 7octombrie 2011
• Rudeanu Laura, Manualul bibliotecarului şcolar, Atelier didactic, Bucureşti, 2003
• BCU, ABIR, Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M) Ciubancan Lucia, Bibliotecarul Școlar – ghid practic, Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002
Examenul se va desfășura între orele -9,00 – 10,00 și constă în probă scrisă.
Candidații vor depune la secretariatul Colegiul Tehnic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei o cerere în perioada 17-24.04.2024Liceul Tehnologic „Haralamb Vasili” cu sediul in Podu Iloaiei, șoseaua Națională nr 88, județul Iași, anunță intenția de achiziționare a unui SOLAR  CU O LUNGIME DE minim 30m și o LĂȚIME DE minim 6m, grosimea foliei de minim 200 microni, cadrul cu structura de oțel cu diametrul minim de 50mm și grosime de minim 2mm , sistemul de rigidizare din oțel cu diametrul minim  de 30mm ți grosimea de minim 2 mm,cu COST TRANSPORT și COST MONTAJ incluse. Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate preț”. Ofertele se pot trimite la adresa admlthv@gmail.com. Informații suplimentare se pot obține la nr de tel 0742040030.


CONTACT
Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”
România, 707 365, oraș Podu Iloaiei,
județ Iași, Șoseaua Națională nr. 88
Creat de hveduard
Înapoi la cuprins