Admitere - Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei

Du-te la conținut
Admitere liceu și seral

  
“În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin  poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au  obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie  certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la  baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două  săptămâni de la începerea cursurilor”.

Adresa de email la care se pot transmite dosarele cu documentele scanate in format pdf și formularele completate este gsahv@yahoo.com, iar numărul de telefon al secretariatului este 0232 740 155.

Admitere școala profesională
CONTACT
Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”
România, 707 365, oraș Podu Iloaiei,
județ Iași, Șoseaua Națională nr. 88
Creat de hveduard
Înapoi la cuprins