PRIMA PAGINĂ - Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei

Du-te la conținut
Despre noi
Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei este o instituție de învățământ care oferă pregătire în domeniile agricultură, comerț,  mecanică, electronică și automatizări.
Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei urmărește formarea și dezvoltarea personalității elevilor, promovarea educației pentru valori, stimularea creativității tinerilor și a spiritului antreprenorial, asigurând o pregătire solidă, bazată pe cunoștințe de cultură generală și pe formarea de competențe profesionale, care să permită absolvenților exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri, continuarea studiilor în forme superioare de învățământ.

Prin resursele umane și materiale de care dispune, Colegiul Tehnic  „Haralamb Vasiliu” răspunde cerințelor de satisfacere a nevoilor de dezvoltare personală a tinerilor și adulților din zona ocupațională,  asigurând pregătirea la nivelul standardelor și capacitatea de adaptare  la condițiile sociale actuale.

Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei se află într-o zonă agricolă  reprezentativă. În această zonă se pot dezvolta cu succes cultura  plantelor de câmp, legumicultura, viticultura, creșterea animalelor și  valorificarea superioară a produselor vegetale și animale, având în  vedere că aproximativ 40 % din populația acestei zone se ocupă cu  agricultura.
Viziunea școlii
Școala noastră - centru educațional competitiv, accesibil și modern, adaptat cerințelor comunității și aliniat standardelor europene, asigurând absolvenților  abilități și competențe necesare integrării sociale, precum și continuarea învățării de-a lungul întregii vieți.  
Misiunea școlii
Într-o societate în continuă schimbare, misiunea Colegiului Tehnic ''Haralamb Vasiliu'', este să  ofere și să asigure beneficiarilor educației oportunități de instruire de înaltă calitate,  sprijinind  formarea unor tineri creativi, cu personalitate autonomă, capabili de adaptare într-o societate a cunoașterii,  deschiși către orizonturi culturale și profesionale. Prin utilizarea unor  strategii educaționale complexe și optimizate, prin parteneriatele realizate  constant, unitatea școlară oferă tuturor elevilor un mediu stimulativ ce încurajează învățarea prin colaborare, responsabilitatea, creșterea stimei de sine,  toleranța   si respectul  pentru personalitatea fiecărui individ.
CONTACT
Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”
România, 707 365, oraș Podu Iloaiei,
județ Iași, Șoseaua Națională nr. 88
Creat de hveduard
Înapoi la cuprins