Management - Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei

Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei
Du-te la conținut
Management
Consiliul de administrație
Unitatea de învățământ este condusă de Consiliul de administrație. Directorul unității de învățământ este președintele consiliului de administrație și exercită conducerea executivă, în conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege.
Activitatea de conducere s-a desfășurat pe baza planului managerial care are ca obiective generale, obiectivele cuprinse în planul managerial al ISJ Iași și obiectivele specifice unității.
Sarcinile repartizate membrilor consiliului  de administrație au fost în conformitate cu specificul școlii și  problemele cu care se confruntă aceasta, iar stadiul de îndeplinire este  mulțumitor.
Membrii consiliului de administrație

Vasile Cătărău
director
Truși Gabriela
director adjunct - membru
Gabi Antoanela Grosu
profesor-membru
Cristina Vaman
profesor-membru
Mioara Daniela
reprezentant sindicat USLIP
Gavril Coca Laura
reprezentant Consiliul Local
Tansanu Vasile
reprezentantul agenților economici
Gavril Coca Laura
reprezentantul Consiliului Local
Pascal Rebeca Alexandra
reprezentantul elevilor
Cozma Mihai
reprezentantul părinților
Surugiu Ioan
reprezentantul primarului
Elefteriu  Eduard
reprezentant M.A.D.R
Gabriel Vasile Hoha
reprezentant M.A.D.R
Ursache Angelica
secretar
Director adjunct
Secretar șef
email: gsahv@yahoo.com
Contabil șef
email: contabilitatelthv@gmail.com


Organigrama liceului

CONTACT
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”
România, 707 365, oraș Podu Iloaiei,
județ Iași, Șoseaua Națională nr. 88
Înapoi la cuprins