Admitere - Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei

Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei
Du-te la conținut
Admitere liceuCalendarul  Admiterii la liceu 2021, stabilit prin ordin de ministru din august  anul trecut, a fost modificat. Repartizarea  computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a pe locurile de la liceu  are loc pe 24 iulie, în loc de 16 iulie, cum era în ordinul inițial.  Completarea fișelor de înscriere are loc în perioada 16-22 iulie, față  de 8-14 iulie, cum era în calendarul Admiterii. Aceste modificări sunt  prevăzute în Ordinul nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.
   
Una dintre cele mai importante modificări este introducerea  planificării pentru depunerea fizică a dosarelor.
 
   
“Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în  unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere,  părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de  depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în  calendar pentru această etapă”, prevede ordinul citat.
  
   
Noile reguli arată că “depunerea dosarelor se poate realiza și prin  poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate”,  iar “în cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin  poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în  copie”. “Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă  sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația  înscrierii”, se precizează în noile norme.
   
Cine depune dosarul online trebuie să meargă, totuși, la școală cu documentele în original până pe 24 septembrie.
 
   
“În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin  poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au  obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie  certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la  baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două  săptămâni de la începerea cursurilor”, se arată în ordinul de ministru.

Adresa de email la care se pot transmite dosarele cu documentele scanate in format pdf și formularele completate este gsahv@yahoo.com, iar numărul de telefon al secretariatului este 0232 740 155.
Admitere școala profesională
CONTACT
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”
România, 707 365, oraș Podu Iloaiei,
județ Iași, Șoseaua Națională nr. 88
Înapoi la cuprins